Dlaczego warto?

Za nadrzędny cel stawiamy sobie zadowolenie dzieci

Nasza kadra jest otwarta na wszelkie propozycje ze strony młodych adeptów. Staramy się uczyć poprzez zabawę. Zajęcia, atrakcje, a nawet menu opracowujemy na podstawie opinii dzieci. Uśmiech na twarzy każdego z nich to dla nas największy sukces. Bardzo się cieszymy, gdy po zakończeniu pierwszego turnusu półkolonii dziecko chce uczestniczyć w najbliższym możliwym kolejnym turnusie.  Rozpiera nas duma gdy dzieci, które wzięły udział w jednym obozie na kolejny zabierają swoich kolegów, często spoza szkółki, aby pokazać im jak dobrze można się bawić z Lech Poznań Football Academy.  Wszelkie problemy i uwagi zarówno ze strony uczestników, jak i opiekunów staramy się rozpatrywać od ręki. Krótko mówiąc: Jesteśmy dla Was!Podniesiemy umiejętności sportowe

Podczas wypoczynku staramy się  planować programy w taki sposób, aby dziecko uczestniczyło w dwóch treningach piłkarskich dziennie. To bardzo intensywny czas, w którym dużo łatwiej podnieść poziom umiejętności piłkarskich dzieci, niż podczas znacznie rzadszych treningów w czasie roku szkolnego. Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowaną kadrę według programu Lech Poznań Football Academy. Stawiamy nie tylko na czysto piłkarskie zdolności. Każdy z uczestników będzie miał okazję uczestniczyć w ćwiczeniach ogólnorozwojowych czy poprawić koordynację ruchową.

Zadbamy o rozwój Waszego dziecka

Dzieci z natury są bardzo ciekawe świata i szybko się uczą. My to wykorzystujemy, zaspokajamy ich ciekawość i rozbudzamy kolejne zainteresowania. Oprócz treningów piłkarskich codziennie przemycamy mnóstwo informacji przydatnych w życiu codziennym, dzieci uczą się samodzielności, ale też współpracy. Dużą uwagę przywiązujemy do kultury i higieny osobistej. Codziennie na młodych piłkarzy czekają nowe atrakcje, naukowe, artystyczne i sportowe. Gdy tylko istnieje taka możliwość poznajemy nowe miejsca i nowych ludzi. Jesteśmy gotowi odpowiadać na najdziwniejsze pytania. Wszystko po to, aby każdy uczestnik wypoczynku czuł się swobodnie i nie bał się stawiać czoła nowym sytuacjom.

Stawiamy na bezpieczeństwo

Wszystkie formy wypoczynku organizowane przez Lech Poznań Football Academy są zgodne z wytycznymi i procedurami MZ, MEN oraz GIS. Wybieramy zadbane ośrodki, a nasza kadra jest przeszkolona i wyczulona w zakresie stwarzania bezpiecznych warunków korzystania z wszelkich atrakcji dostępnych dla dzieci.

Co uważają eksperci?

Opinia psychologa sportowego Łukasza Bojkowskiego:

Obóz sportowy to jedno miejsc sprzyjających nauce oraz doskonaleniu kompetencji sportowych początkującego zawodnika. Sprzyjają temu godziny poświęcane na trening, udział wykwalifikowanej kadry trenerskiej, stworzone warunki treningowe oraz mieszkaniowe, ułatwienia w dostępie do różnorodnych przyborów, służący integracji oraz zabawie klimat szkoleniowy.
Okres spędzony na wyjeździe z drużyną nie ogranicza się jednak do wyłącznego podporządkowania się planom treningowym.

Czas aktywnego udziału w obozach sprzyja także dorastaniu oraz rozwojowi pozasportowemu, co znajduje odzwierciedlenie w:

Okazjach do kształtowania relacji społecznych – przebywanie w grupie, integracja podczas wspólnych posiłków, treningów czy w czasie gier i zabaw wypełniających tak zwany „czas wolny” umożliwia zawiązywanie nowych znajomości, budowanie i podtrzymywanie poprawnych kontaktów społecznych.
Nauce rozwiązywania konfliktów – podział obowiązków, częstość interakcji czy sama rywalizacja sportowa sprzyja pojawianiu się sytuacji nacechowanych emocjami. To z kolei uczy jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, w tym jak konstruktywnie współpracować w grupie.

Odkrywaniu swoich zasobów – w czasie wyjazdu młodzi zawodnicy muszą samodzielnie podejmować się zadań, które związane są na przykład z organizacją porządku (słanie łóżka, czyszczenie sprzętu) czy przygotowaniem do zajęć (dostosowanie ubioru do pogody). Uczy to „radzenia sobie”, wpływając na odkrywanie swoich mocnych stron.

Kształtowaniu asertywności – w trakcie wyjazdu sportowego dzieci nie tylko skupiają się na zajęciach sportowych, ale także na wyrażaniu swoich praw, akceptowaniu granic osobistych innych osób, jasnym określaniu swoich potrzeb czy negocjacjach dotyczących podziału zadań i obowiązków.

Rozbudzaniu nowych zainteresowań – w programach obozów zawarte są często różnorodne zajęcia tematyczne: artystyczne, językowe, rysunkowe lub fotograficzne. Sprzyjają one próbowaniu siebie w różnych obszarach, co może prowadzić do rozwoju nowych zainteresowań.

Wprowadzaniu w życie zmian prozdrowotnych – cechą charakterystyczną obozów sportowych przygotowywanych dla dzieci i młodzieży jest aktywność ukierunkowana na zapoznawanie z zasadami zdrowego stylu życia, w tym prawidłowego żywienia, higieny, zachowań korekcyjnych.

Ponadto należy pamiętać, że prowadząca dany obóz kadra sportowo-dydaktyczna jest często bardzo przychylna wszelkim sugestiom i prośbom opiekunów. Sprzyja to wprowadzaniu do programu zaplanowanych już zajęć także innych form aktywności, zaspokajających indywidualne i aktualne potrzeby uczestników oraz rozwiązujących specyficzne – warunkowane wiekiem, płcią oraz doświadczeniem – trudności.